Ministries

Idara ya Uwakili, Misioni na Uinjilisti

View Ministry →

Idara ya Mipango na Uwekezaji

View Ministry →

Utawala

Utawala unatoa msaada wa kiutawala na kiufundi katika maeneo ya Rasilimali Watu (HR), Masuala ya Kisheria, Manunuzi na Usalama  

View Ministry →

Mission Statement

ELVD endeavours to spread the gospel of Jesus Christ, through word and deed, to serve all people in the regions of Mwanza, Geita regions.